masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپین ها

بخش ششم

 

از رویدادها برای اندازه گیری و درک درست کارکردهای روی وب سایت خود استفاده کنید

 

هیچگاه از UTMها برای اندازه گیری کارکردهای روی وب سایت، مانند کلیک دکمه ها، استفاده نکنید. استفاده از UTM تنها برای زمانی است که شما دارید کاربری را از محلی دیگر، مانند صفحه فیس بوک خود، به صفحات وب سایت خود هدایت می کنید.

به جای آن می توانید از رویدادها استفاده کنید. رویدادها می توانند کمک کنند تا رفتارهای درون سایتی شما بهتر درک شوند، مثلا اینکه چه کسی بعد از ورود به سایت چه کلیدی را کلیک کرده است، یا چه کسی با چت بیشتر درگیر بود هست و یا حتی چند نفر بر روی شماره تلفن کلیک کرده اند.

 

می دانید بهترین بخش ماجرا کدام است؟ رویدادها و شمارش آنها ارتباطی با اینکه کاربر از کجا به سایت شما آماده است ندارند.

اگر تا کنون هرگز رویدادها را ایجاد نکرده اید، خواندن پست بعد را به شما توصیه می کنیم که در آن ایجاد یک رویداد را بررسی خواهیم کرد.

 

پایان بخش ششم

مطالعه سایر بخش ها:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید