masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش یازدهم

Content

کلمات، تصاویر، ویدیوها، یا حتی موسیقی که می توانند اطلاعاتی را به مشتریان منتقل نمایند و مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد، همگی به نوعی محتوا به شمار می روند.

یکی از دو عامل بسیار تأثیرگذار بر رتبه بندی از نظر گوگل، محتواست. موتورهای جستجو محتوائی که از منظر مشتریان با ارزش باشد و بتواند مفاهیمی تکرارنشده، کاربردی و حاوی اطلاعات خوب را به مخاطبان منتقل نماید، در رتبه بندی وب سایتها مد نظر قرار می دهند.

 

Conversion

زمانیکه کاربری کار مورد نظر ما را روی وب سایت به انجام برساند آن را یک هدف محقق شده بشمار می آوریم. تحقق اهداف می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • اضافه کردن کالائی به کارت خرید
  • کامل کردن یک فرم
  • دانلود کردن فایل
  • ثبت نام یک خبرنامه
  • مشاهده یک ویدیو

و مواردی از این دست، بسته به اهداف راندن ترافیک به صفحات خاص یک وب سایت می توانند در زمره اهداف محقق شده قرار گیرند.

 

Conversion Rate

نرخی که (معمولاً به صورت درصد بیان می شود) نشان می دهد بازدیدکنندگان یک وب سایت عمل مورد نظر را به انجام رسانده اند. این نرخ معمولا از تقسیم تعداد اهداف محقق شده بر ترافیک ضربدر صد بدست می آید.

 

(Conversion Rate Optimization (CRO

پروسه افزایش تعداد اهداف محقق شده یا کیفیت مد نظر می باشد. برخی از تکنیکهای رایج CRO می توانند شامل تغییرات در طراحی وب سایت، محتوا، تصاویر، قیمتگذاریها، call-to-action و نوع پیامهای منتقل شده به مخاطبان باشد.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید