masteradvertising

چه نوع تبلیغی در شبکه های اجتماعی مورد توجه بازاریابان قرار دارند

شبکه های اجتماعی برای بازاریابان خط سیری را ترسیم می کنند که روندی رو به رشد در حوزه سودآوری را می توان از آن تجسم نمود. اما کدامیک از این مدلهای تبلیغات بر روی این پلتفورمها مهمتر است؟

 

مطالعه جدیدی که توسط کرییتیوگروپ انجام شده است و از ۴۰۰ کمپانی بزرگ حوزه بازاریابی دیجیتال و مدیران ارشد آنها پرسیده است که:

  • چه نوع تبلیغی در شبکه اجتماعی مورد استفاده آنهاست؟
  • آنها معتقدند که بیشترین برنامه ریزی خود را بر استفاده از چه مدل تبلیغی قرار داده اند؟
  • فکر می کنند در ۲۰۱۸ بیشترین نقش را کدام مدل تبلیغ بازی خواهد کرد؟

 

این تحقیق نشان می دهد که یک سوم از تبلیغات و کمپینها تمرکز خود را بر مسنجرها قرار داده اند و این روند را برای ۲۰۱۸ نیز دنبال خواهند کرد، و این بالاترین سهم را در بازاریابی این ۴۰۰ شرکت بازی خواهد کرد.

رتبه دوم از آن ویدیو است که حدود ۲۸ درصد از شرکتها معتقد هستند در برنامه های بازاریابی آنها نقش بسیار مهمی بازی می کند.

همزمان، بازایابی تأثیرگذاران، که به دلیل رویکرد خبری بودن آن بخشی از ترافیک را به خود اختصاص می دهد، از طرف ۱۱ درصد شرکتها انتخاب می شود.

در تحقیق دیگری که توسط ژئومتری گلوبال صورت گرفته است، و در اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده است، نتایج نشان داده است که از هر ۱۰ کاربر شبکه های اجتماعی، نه نفر آنها تحت تأثیر تبلیغات ویدیوئی که دیده اند، تصمیم به خرید گرفته اند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید