masteradvertising

امتیاز کیفی در ۲۰۱۷: آیا مهم است؟

اگر بخواهید همه چیز را از چشم گوگل دنبال کنید، امتیاز کیفی، ایده ای بی نظیر بوده است. بر خلاف خیلی از موتورهای جستجو که در دهه ۹۰ میلادی به بازار عرضه شده بودند، گوگل دریافت که اگر بخواهند موفقیت قابل توجهی در حوزه تبلیغات روی موتورهای جستجو بدست آورند باید آن را به امتیاز کیفی گره بزنند.

در بیان دیگر، فرض کنید کسی “بهترین غذای گیاهی نزدیک من” را روی یک موتور جستجو، جستجو کند و اولین نتیجه ای که در صفحه نخست بدست می آورد تبلیغ فروش ماشین جدید کیاموتور باشد، فکر نمی کنم تحت تأثیر توانائی این موتور جستجو قرار بگیرد. اگر افراد فکر کنند موتور جستجویی که استفاده می کنند توانایی کمی در تفکیک نتایج دارد، دیگر آن را استفاده نخواهند کرد و این به آن معنی است که کسی هم برای انجام تبلیغات بر روی این موتور جستجو پولی پرداخت نخواهد کرد.

بنابراین با نگاهی به این دو حوزه، از منظر تبلیغ کننده و از منظر کاربر، در خواهیم یافت که گوگل نگاهی ویژه به حوزه امتیاز کیفی تبلیغات داشته و خواهد داشت، تا بتواند جایگاه موفق خود را هر چه بیشتر حفظ کند و بر میزان اعتماد کاربران بیفزاید. شرط ساده موفقیت شرکتهایی که انجام تبلیغات با کمک موتورهای جستجو را انتخاب می کنند، بهبود حداکثری امتیاز کیفی خواهد بود.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید