masteradvertising

روشهائی برای استفاده بهینه از لینکدین در ۲۰۱۸

زمانیکه تمامی شبکه های اجتماعی با سرعت زیادی در حال رشد هستند، لینکدین به آرامی در حال رشد و ساختن زیرساختهای بازاریابی خود است. افزدون داده هائی که مایکروسافت در اختیار دارد، بهینه سازی نتایج تبلیغات در لینکدین بهتر از قبل صورت می گیرد.

این پلتفورم تعداد کاربران خود را نیز توسعه داده است و در حال حاضر ۵۳۰ میلیون کاربر دارد و ابزارهائی را ارائه می کند که به شما ککمک می کند تا پیام برندها رل بیش از قبل در مقابل کاربران قرار دهد و این ابزارها را باید در استراتژی های استفاده از لینکدین در بازاریابی مد نظر قرار دهیم.

 

ویدیوهای لینکدین

ویدیو یکی از مهمترین ابزارهای تبیلغاتی در شبکه های اجتماعی است و لینکدین نیز در نهایت در ۲۰۱۷ استفاده از آن را در دستور کار خود قرار داد.

همانطور که اشاره شد، ویدیو یکی از شایع ترین شکلهای محتوا در تمامی شبکه های اجتماعی است و لینکدین نیز از این قاعده مستثنی نیست. گزارشی نشان می دهد که میزان به اشتراک گذاری ویدیو در لینکدین بیست برابر سایر محتواهائی است که به اشتراک گذاشته شده اند.

 

بررسی های جمعیت شناسی در وب سایت

اگر می خواهید از بهینه سازی کمپینهای لینکدین و محتوای استفاده شده اطمینان حاصل کنید، یکی از کارها بررسی جمعیتی مخاطبانی است که ماه گذشته به لینکدین مراجعه کرده اند. بررسی های جمعیت شناسی لینکدین می تواند به شما در بررسی و دسته بندی مخاطبان خود کمک نماید.

به طور خاص در کسب و کارهائی که کسب و کارهای دیگر را به عنوان مخاطب خود هدف قرار داده اند، این داده ها می تواند به شما نشان دهد که چه کسانی تبلیغات شما را دیده اند، و این در بهینه سازی کمپینها کمک خواهد کرد.
بطور قطع راهکارهای دیگری نیز در بهبود استفاده از لینکدین وجود دارد، این دو کارکرد می تواند شروعی باشند در نگاهی جدی به استفاده از لینکدین تا بتوان با دقتی بیشتر از این شبکه متخصصان استفاده نمود.

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید