masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش هفتم

Customer Journey

به تمامی لحظاتی که ممکن است که یک مخاطب با یک برند در ارتباط قرار گیرد یا ارتباطی جدی برقرار نماید، اطلاق می شود. تمامی این تعاملات به این منظور است که ارتباطی حقیقی، انجام عملی که مورد نیاز است و یا اثری که مد نظر است توسط مخاطب شکل بگیرد و این مخاطب به مشتری تبدیل شود.

هر چند مسیری که یک محاطب بر روی هر وب سایتی طی می کند به شدت تحت تأثیر صنعتی است که آن کسب و کار در آن فعالیت می کند، اما به طور معمول این مسیر شامل آگاهی از برند، در نظر گرفتن برند، تصمیم گیری و بازگشت مجدد به برند خواهد بود. آوانیش کاشیک، یکی از کارشناسان خبره گوگل و حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات این چهار مرحله را دیدن، فکر کردن، انجام و اهمیت دادن به برند می داند.

 

Data

تمامی اعدادی که یک مشتری حقیقی را نمایندگی می کنند، چه کسی است، چه کرده است، کجا در تعامل قرار گرفته است، چه زمانی، چرا و چطور، تمام این داده ها برای اخذ یک تصمیم درست در خصوص بهبود سئو (SEO) لازم و ضروری است.

 

Dead-End Page

صفحه وب سایتی که به هیچ صفحه دیگری مرتبط نیست. به این دلیل به آن این نام اطلاق می شود که زمانیکه یک کاربر یا نرم افزارهای جستجو گر موتور جستجو به آن می رسند، نمی توانند به مکان دیگری جابجا شوند.

 

Deep Link

لینکی که به هر صفحه ای از وب سایت به غیر از صفحه اصلی اشاره داشته باشد.

 

De-index

زمانیکه گوگل یک وب سایت یا یک صفحه از یک وب سایت را چه بطور موقت و چه بطور دائمی از نتایج جستجوی خود حذف می کند. گوگل ابزاری برای حذف یک آدرس سایت از Search Console فراهم آورده است که می تواند مورد استفاده قرار گرفته باشد، اما این تنها دلیل نیست، یک وب سایت می تواند توسط گوگل جریمه شده باشد، به هر دلیلی که از نظر گوگل جرم شناخته شود.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید