masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش هجدهم

Log File

فایلی که اطلاعات کاربران از قبیل آی پی آدرس، مدل مرورگر، شرکت سرویس دهنده اینترنت، صفحاتی که کاربر از آن سایت را ترک کرده است، و تعداد کلیک را شامل می شود.

 

Log File Analysis

فرآیند بررسی اطلاعاتی بکه در فایل مشتری قرار گرفته به منظور بررسی ظرفیتها، کیفیت وب سایت، نوع رفتار مشتری روی وب سایت، جمع آوری اطلاعات جمعیت شناسی مشتری، و درک درست چگونگی عملکرد روباتهای جستجوگر موتورهای جستجو روی وب سایت.

 

Long-Tail Keyword

ترکیب واژه هائی که خیلی خاص به نوع کسب و کار می پردازند و تا حد زیادی منجر به تحقق اهداف شرکتها می شوند. معمولا این واژه ها نسبت به سایر واژه ها کمتر عمومیت دارند و جستجوی کمی حول آنها صورت گرفته است و به همین دلیل گرفتن رتبه بهتر برای آنها آسانتر اتفاق می افتد.

 

Manual Action

واژه مورد استفاده گوگل برای بیان جریمه برای یک وب سایت است. گوگل بعد از مرور نتایج بدست آمده از بررسی عملکرد یک وب سایت، به صورت مستقیم توسط متخصصین خود نسبت به بررسی مجدد آن نتایج اقدام می کند تا مشخص شود که آیا تخلفی از قوانین موضوعه اتفاق افتاده است یا خیر. معمولا وب سایتهائی که توسط گوگل جریمه می شوند به طور موقت یا دائمی از نتایج جستجوی گوگل حذف می شوند. این بررسی و اعمال جریمه می تواند به بخشی یا تمام وب سایت تعلق گیرد، هر چند بررسی های اخیر نشان داده است که در بیشتر مواقع تمامی دامنه جریمه خواهد شد.

 

Meta Description

تگی که می تواند به بخش “head” سند HTML اضافه شود. این تگ در حقیقت مانند توضیحی بر آن صفحه وب سایت عمل می کند. این محتوا برای رتبه بندی به طور مستقیم استفاده نمی شود اما به دلیل اینکه در نتایج جستجو خود را نشان می دهد می تواند در تجربه کاربر و نوع تصمیم آنها بطور مستقیم تأثیر گذار باشد. مطالب جذاب و مورد علاقه مشتریان می تواند در افزایش میزان کلیک نتایج جستجو به صورت اورگانیک تأثیری مستقیم بگذارد.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید