masteradvertising

گوگل ادوردز توسعه دهنده نظرات افرادرا از ژانویه متوقف می کند

گوگل ادوردز توسعه دهنده های نظرات کاربران را از اواسط ژانویه متوقف خواهد کرد و از فوریه به صورت خودکار از تبلیغات حذف خواهد شد.

این تغییر به طور دقیق در سند کمکی توضیح چگونگی پیاده سازی توسعه دهنده های تبلیغات بیان شده است. گوگل از بازاریابان خواسته است که این نظرات کاربران را قبل از فوریه از حسابهای کاربری ادوردز خود دانلود کنند، پیش از اینکه توسط گوگل بطور خودکار از حساب کاربری حذف شود.

 

اطلاعات مربوط به این توسعه دهنده می تواند در مسیر زیر دانلود شود:

Ads & extensions>Extensions

از این به بعد، گوگل توصیه می کند تا از سایر توسعه دهندگان تبلیغات مانند لینک سایتها استفاده شود. این حذف، بطور مستقیم بر شرکتهای واسطی که این نظرات کاربران را برای این توسعه دهنده فراهم می کنند، بیشتر از هر کسی در بازار تحت تأثیر قرار خواهد داد. هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست که گوگل در آینده ای نزدیک نسبت به جایگزینی مدلی جدید برای این بخش اقدام خواهد کرد یا خیر.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید