masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپین ها

بخش شانزدهم

 

از گزارش مسیر بهترین اهداف محقق شده، بهترین ترکیب بین کانالهای مختلف را پیدا کنید

شما به خوبی می دانید که مسیری که یک مشتری برای خرید یا هر فرآیندی که هدف کمپین شماست، طی می کند، متفاوت است و حتی ممکن است چندین روز طول بکشد. اگر شما می خواهید این مسیرها را پیدا کنید می توانید از گزارش Top Conversion Paths استفاده کنید تا ببینید هر مجموعه تراکنش که یک مشتری هدف شما را محقق نماید، چگونه اتفاق افتاده است.

بهترین بخش این گزارش این است که به شما کمک می کند تا حتی کوچکترین کارکردها و یا میکرو هدفهائی که طراحی کرده اید دنبال نمائید.

در اینجا مثالی می بینید که به شما نشان می دهد در واقع این گزارش چه شکلی دارد.

 

به خاطر دارید زمانیکه در خصوص درک کانالهائی که بیشترین تأثیر را بر کمپین PPC شما می گذارد صحبت می کردیم؟ این جائی است که میتوانید آنها را پیدا کنید. اگر شما می خواهید جزئیات بیشتری با دقت بیشتری ببینید، حتی می توانید یک Conversion Segment ایجاد کنید تا تنها تراکنشها و کانالهای کمپینهای پرداختی خود را ببینید.

برای اینکار، می توانید به بخش Conversion Segments بروید که در بالا سمت چپ گزارش Top Conversion Paths قابل دسترسی است و با کلیک کردن بر آن دریچه ای مانند زیر خواهید دید:

 

زمانیکه به این بخش وارد شدید، می توانید به دلخواه خود مسیری که برایتان اهمیت دارد را تعریف نمائید. اگر شما می خواهید مسیر را دنبال کنید که دربرگیرنده کمپین های پرداختی شما باشد، می توانید بخشی را ایجاد کنید که شامل هر تعاملی از cpc باشد. در اینجا مثالی از این دست را می بینید:

 

زمانی را به تجربه کردن این ابزار قدرتمند سپری کنید تا بتوانید ایده هائی تازه و خاص را در خصوص رفتار مشتریان خود بدست آورید.

 

پایان بخش شانزدهم

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید