masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش ششم

Correlation

توضیحی برای بیان ارتباط بین دو یا چند مورد در وب سایت است. اغلب موارد در جستجوهای سئو (SEO) برای بیان ارتباطات بین عوامل مختلف تأثیرگذار بر رتبه بندی وب سایت در جستجو، از نتایج الگوریتمهای موتورهای جستجو ناشی می شود.

 

Crawl Budget

مجموع تعداد URLهای وب سایت که موتورهای جستجو می توانند و می خواهند در زمان مشخصی مورد بررسی قرار دهند.

 

Crawl Error

آدرس صفحاتی که موتور جستجو نتوانسته است مورد بررسی قرار دهد. این آدرس وب سایتها، کد ایرادی را ارائه خواهد کرد.

 

Crawler

برنامه ای که یک موتور جستجو برای جستجوی وب سایتها مورد استفاده قرار می دهد. این نرم افزارها وب سایتها را مرور می کنند و اطلاعات آنها را جمع آوری کرده و بانک اطلاعات موتورهای جستجو را بروزرسانی می کند.

 

Crawling

به پروسه جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزارهای مرتبط، از میلیاردها وب سایت عمومی و بروزرسانی، و افزدون این اطلاعات به بانک اطلاعات موتورهای جستجو، اطلاق می شود.

 

CSS

این کدها نشان می دهند که عناصر HTML ( مانند رنگ، فونت و غیره) باید روی صفحات وب سایت ظاهر شوند و چگونگی تغییرات آنها بر روی ابزارهای نمایش مختلف.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید