masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش دوازدهم

Google Hummingbird

یکی از الگوریتمهای گوگل که در سپتامبر ۲۰۱۳ بعد از یک ماه استفاده و تست، به طور رسمی معرفی شد. هدف از این الگوریتم درک بهتر مفاهیم مورد جستجو توسط کاربران بود تا موتور جستجو بتواند نتایج بهتری را در اختیار کاربران قرار دهد.

 

Google Panda Algorithm

یکی از بزرگترین بروزرسانی های گوگل که در فوریه سال ۲۰۱۱ انجام شد و تعداد زیادی بروزرسانی های پی در پی را به همراه داشت. هدف از الگوریتم پاندا کاهش دیده شدن محتواهای ضعیف بود. در سال ۲۰۱۶ الگوریتم پاندا اصلی ترین الگوریتم گوگل در رتبه بندی سایتها شد.

 

Google Penguin Algorithm

یکی دیگر از الگوریتمهای گوگل که در اوریل سال ۲۰۱۲ به همراه یک سلسله بروزرسانی دیگر معرفی شد، الگوریتم پنگوئن بود. هدف پنگوئن کاهش دیده شدن وب سایتهائی بود که از تکنیکهای اسپمی مانند ساخت لینکهائی با کیفیت پائین استفاده می کردند. در سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از الگوریتمهای اساسی گوگل قرار گرفت.

 

Google Pigeon Update

یکی از تأثیرگذارترین الگوریتمها در جستجو های محلی در جولای ۲۰۱۴ معرفی شد. نام کبوتر را صنعت سئو به این الگوریتم داده است و این نامگذاری توسط گوگل انجام نشده است. هدف از این الگوریتم بهبود صحت و مرتبط بودن نتایج جستجوهای محلی بوده است. این الگوریتم به نحو قابل توجهی نقش فاصله جغرافیائی را در جستجو پررنگ کرده است.

 

Google RankBrain

یکی از الگوریتمهائی است که در اکتبر ۲۰۱۵ معرفی شد. این الگوریتم از ماهها قبل مورد تست و بررسی قرار گرفته بود. با افزودن این الگوریتم، گوگل machine learning را به الگوریتمهای خود اضافه کرد و آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در رتبه بندی سایتها در نظر گرفت. در ژوئن ۲۰۱۶ گوگل اعلام کرد که RankBrain در هر جستجوئی نقش مهمی بازی می کند و تأثیر بسزائی در رتبه بندی سایتها خواهد داشت.

 

Google Sandbox

تئوری ای (که البته هرگز توسط گوگل تأئید نشده است) که می گوید موتور جستجوی گوگل برای هر وب سایت تازه، زمان انتظاری در نظر می گیرد تا بطور کامل توسط موتورهای جستجو دیده شود. به طور خاص، این اثر بیشتر زمانی مسخص می شود که یک وب سایت کلیدواژه های رقابتی را مورد استفاده قرار می دهد، زمانی طول می کشد تا گوگل به آن وب سایت اعتبار لازم و متناسب را در نتایج جستجو بدهد.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید