masteradvertising

اینترفیس جدید ادرودز تنها تغییر ظاهری نیست

۱- مدیریت کمپینها مشابه نسخه قدیم ادوردز

کمپینها مشابه نسخه قبلی ادوردز اجرا می شوند. به تمام ابزارهای قبلی دسترسی دارید، تنها شکل این دسترسی متفاوت است.

 

۲- از گزارشات از قبل تعریف شده قبلی استفاده کنید

گزارشات از قبل تعریف شده، که در بخش گزارشات بالا سمت راست هر صفحه قابل دستیابی هستند، در اغلب موارد دستیابی به تحلیل رفتاری را آسانتر می سازند.

 

 

۳- از ابزارهائی که تنها در نسخه جدید قابل دسترسی هستند بهره بگیرید

ابزارهائی که به خصوص برای وب سایتهای خرید فروش به بهبود قیف فروش کمک قابل توجهی می کنند و به استفاده کننده نشان می دهند مسیر حرکت مشتری تا تکمیل فرآیند خرید چطور اتفاق افتاده است.

 

۴- تبلیغات متنی و افزونه های تبلیغاتی خود را به طور کلی بررسی کنید

شما می توانید افزونه های خود را در زمان ایجاد تبلیغات بازبینی کنید تا از یکپارچه بودن پیام خود مطمئن شوید.

 

 

۵- تمامی مخاطبین خود را در یک محل مدیریت کنید

می توانید کیفیت کمپینهای خود را بهبود بخشید و پروسه مدیریت مخاطبین خود را در بخش مدیریت مخاطبین کنترل و بررسی نمائید.

 

۶- کارهای بیشتری را در زمان کمتری به انجام برسانید

موتور محرکه کمپینهای شما هدفهائی است که برای آنها طراحی کرده اید. در ادوردز جدید بهترین پیشنهادات به شما داده می شود.

 

۷- پیگیری تغییرات بودجه ای مرتبط با پرداخت به ازاء هر کلیک

زمانیکه تصمیم می گیرید تغییری در بودجه خود بدهید، به راحتی می توانید نتیجه را در کارآئی هر کمپین مشاهده کنید.

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید