masteradvertising

چهار روش نمایش بهتر روایتهای اینستاگرام

در اینجا ما به چهار روشی که می تواند به شما کمک کند تا روایتهای خود را پیش روی دنبال کنندگان خود قرار دهید، خواهیم پرداخت.

۱- کیفیت را بر کمیت ارجحیت دهید – زمانی پست کنید که چیزی برای گفتن دارید

هر چه بیشتر پست می کنید کمتر می توانید موفقیت را هم داشته باشید چرا که نسبت مشاهده شما کاهش می یابد.

۲- بیش از چهار تا شش بار در روز پست نکنید

۳- حتماً از هشتگها و مکان استفاده کنید

 

با آخرین ابزار اینستاگرام می توانید از هشتگها استفاده کنید و با کمک ابزار جستجو (ذره بین کوچک پائین صفحه نمایش اینستاگرام) و می توانید روایتهائی را که به شما مربوط می شوند را بررسی کنید.

۴- برخی مواقع ویدیوی زنده

 

تابحال متوجه شده اید که کاربران ویدیوهای زنده را روی اینستاگرام دنبال می کنند و این نمایش زنده ویدوی پیش از بقیه روایتها در بالای صفحه نمایش اینستاگرام نمایش داده می شوند؟ اینستاگرام این امکان را برای شما زمانی که نمایش زنده دارید فراهم کرده است، پس از آن بجا و به موقع استفاده کنید.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید