masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپینها

بخش پانزدهم

 

از مقایسه های مدل نتیجه گیری (Attribution Model) می توانید ارزش گذاری درست اهداف محقق شده را دریابید

در صحبت در خصوص اهداف محقق شده ای که کمک داشته اند، شما میتوانید به ارتباط بین کمپین های PPC و نتایج محقق شده از طریق جستجوی عادی را تعریف نمائید. ابزار مقایسه مدلها در گوگل آنالیتیک به شما اجازه می دهد تا با تعریف پیش فرضهای مختلف، نتیجه گیری های مختلف را در خصوص کانالهای مختلف با دقت زیاد دراختیار داشته باشید. برای ادوردز، شما می توانید مدلهای نتیجه گیری مختلف را برای ارزیابی هر کمپین بکار گیرید.

بطور مثال، اگر شما چرخه خرید شما طولانی به نظر می رسد، شما می توانید با استفاده از مقایسه مدلهای مختلف، به این نتیجه گیری برسید که در طول مسیر جرکتی مشتری از ورود تا تبدیل به مشتری شدن، کدام بخشها از اهمیت بالائی برخوردارند، آیا مدل کلیک آخر، می تواند توضیح مناسبی برای سیر حرکتی مشتری شما باشد یا خیر.

 

اما چرا اینکار را می کنیم؟ مدلهای نتیجه گیری که خارج از قاعده “آخرین کلیک” نتیجه بخش هستند، به شما داستان اینکه کمپین PPC شما و سایر کانالهای بازاریابی چطور با یکدیگر در تعامل هستند را طرح می کند. کلیک انتهائی تنها ارزش مستقیم را به آخرین کانالی که منجر به تحقق هدف شما شده است می دهد، اما مدلهای دیگر برای ارزیابی تاثیرات مستقیم سایر کانالها مورد استفاده قرار می گیرند.

اگر شما ارزش این کانالهای غیر مستقیم را نادیده بگیرید، شما مورد کسب و کاری ناقصی را در اختیار دارید. PPC می تواند منجر به تحقق اهدافی شود که در طول قیف بازاریابی در جائی دیگر محقق می شوند، به طور مقال از طریق سئو، یا ایمیل و مدل “آخرین کلیک” این کارکردها را لحاظ نخواهد کرد. اگر یک داستان ناتمام و ناقص داشته باشید، نمی توانید کنترل خوبی روی هزینه ها و کاهش هزینه هر کلیک داشته باشید.

زمانیکه به این جمع بندی رسیدید که چه مدلی می تواند بهترین کارکرد را برای شما داشته باشد، می توانید به این جمع بندی برسید که چطور کانالهای مختلف را یکپارچه سازید تا بتوانند بهترین نتیجه را بر اساس مدل انتخابی شما به شما ارائه نماید.

 

پایان بخش پازنزدهم

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید