masteradvertising

شاید جالب باشد بدانید که کاربران گوگل پلاس از آن راضی هستند.

بیشترین رضایت مشتریان آمریکائی در شبکه های اجتماعی از گوگل پلاس می آید!

 

شاید برای شما جالب باشد که بدانید هنوز هم مشتریانی در فضای مجازی وجود دارند که از گوگل پلاس استفاده می کنند! بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که کاربران آمریکائی بیشترین سطح رضایت خود را از گوگل پلاس نشان داده اند.

شاید این بتواند نگاهی تازه به بازار شبکه های اجتماعی برای بازاریابان این حوزه در ایران نیز ایجاد نماید، نگاهی به شبکه هائی که در شبکه داخلی ایران فیلتر نیستند و کیفیت خود را در سایر جامعه های آماری نیز اثبات کرده اند!

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید