masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش نوزدهم

Meta Keywords

یک تگ می تواند به بخش head هر سند HTML اضافه شود. افزودن تعدادی کلیدواژه به این بخش نمی تواند به رتبه بندی شما کمک کند، الگوریتم موتورهای جستجو سالهاست که این بخش را در رتبه بندی های خود در نظر نمی گیرند مگر اینکه متن وب سایت، Meta Description و این کلیدواژه ها تمامی استفاده شده باشند.

 

Meta Tags

اطلاعاتی که در منبع کدهای HTML هر صفحه وب سایت وجود دارند تا توضیحی در خصوص محتوای صفحات خود به موتورهای جستجو بدهند. این بخش به همراه meta description از مهمترین بخشها در کارکردهای سئو بشمار می روند.

 

Metric

روشی برای اندازه گیری کارآئی و عملکرد کارکردهای مرتبط با سئو است.

 

Negative SEO

به ندرت اتفاق می افتد اما کارکردی است که زمانی ظاهر می شود که کسانی از تکنیکهای اسپمی برای لطمه زدن به جایگاه وب سایتهائی استفاده کرده اند و با این روش به جایگاه سایر وب سایتها، بطور معمول رقبا را با خطر مواجه ساخته اند.

 

Niche

بازاری خاص که شامل تعدادی اندک از مخاطبین است، اما این افراد بسیار علاقمند به حوزه خاصی می باشند.

 

Noarchive Tag

یک متا تگ که به موتور جستجو می گوید که صفحه ای خاص از وب سایت را ذخیره سازی ننماید.

 

Nofollow Attribute

متا تگی است که به موتور جستجو می گوید صفحه ای خاص را زمانیکه توسط دیگری به مشارکت گذاشته می شود، دنبال نکند. این تگ به خصوص زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما نمی خواهید اعتبار صفحه ای به سایتی دیگر داده شود یا برای آ« لینک خاص هزینه کرده اید. معمولاً کد آن چیزی شبیه به این است:

<a href=”http://www.example.com/” rel=”nofollow”>Anchor text goes here</a>

 

Noindex Tag

متا تگی است که به موتورهای جستجو می گوید که صفحه ای خاص را index نکنند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید