masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش سوم

Black Box

برنامه ای پیچیده که به سختی درک درستی از آن وجود دارد. ورودی و خروجی می تواند مشاهده شوند، اما به دلیل ماهیت محرمانگی آن امکان تغییر پروسه وجود ندارد. بطور مثال الگوریتمهای گوگل را می توان a black box بشمار آورد.

 

Black Hat

تاکتیکهای پرریسکی هستند که برخلاف دستورالعملهای رایج گوگل امکان بدست آوردن رتبه بهتر را فراهم می کنند.

 

Bounce Rate

درصد بازدیدکنندگانی که به یک وب سایت وارد می شوند اما بدون بازدید صفحه دیگری، آن را ترک می کنند. این درصد به شدت به صنعتی که وب سایت به آن تعلق دارد، وابسته است. علی رغم اینکه Bounce Rate می تواند شاخصی برای اندازه گیری موفقیت محتوا و یا ایرادات وب سایت باشد، اما با توجه به گزارش گوگل، به طور مستقیم بر آن تأثیر ندارد.

 

Branded Keyword

زمانیکه متن جستجوی کابران دقیقا شامل کلیدواژه ای باشد که نماینده یک برند است. بطور مثال “کفش نایک” یا “کفش فوتبال نایک” می توانند مثالهائی از این دست باشند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید