masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش دوم

Alt Attribute

کد HTML که اطلاعات مورد استفاده موتورهای جستجو و صفحه خوانها (مورد استفاده افراد نابینا) برای درک مفهوم یک تصویر را بیان می کند. همچنین در برخی منابع از آن به عنوان Alt Text نیز نام برده شده است.

 

Analytics

به دانش جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها برای تصمیم گیری در خصوص فرآیندهای آتی بر اساس آنچه می تواند مفید یا مضر باشد، اطلاق می شود.

 

Anchor Text

به کلمه یا کلماتی که قابل کلیک هستند، گفته می شود. این متن می تواند اطلاعاتی را به افراد و موتورهای جستجو (Search Engines)، در خصوص صفحه مرتبط با خود برای ارتباط بهتر، ارائه نماید.

 

Artificial Intelligence (AI)

دانشی که انجام کارهای کامپیوتری را به هوش انسانی مرتبط می کند. علاوه بر دنبال کردن یک سری قواعد برنامه ریزی شده (همانند الگوریتم)، این کامپیوترها همانند یک مغز الکترونیکی توانائی یادگیری دارند. هوش مصنوعی می تواند منجر به اخذ تصمیمات بدون نیاز به دخالت مستقیم بشری بشود.

 

Authority

به ترکیب نشانه های مورد استفاده موتورهای جستجو برای دسترسی به وب سایتها و صفحات وب سایتها با هدف رتبه بندی آنها اطلاق می شود.

 

Baidu

پر استفاده ترین موتور جستجو در چین است، این موتور جستجو در ژانویه ۲۰۰ توسط روبین لی و اریک ژو راه اندازی شده است.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید