masteradvertising

سیاستهای بودجه بندی روزانه در تبلیغات ادروردز تغییر کرد

چهارشنبه گوگل از طریق توئیتر اعلام کرد که ادوردز از این به بعد در حوزه نحوه تخصیص بودجه روزانه تغییراتی خواهد داشت.

در آخرین تغییری که در ادوردز داده شده است، تغییر در چگونگی هزینه کرد روزانه کمپین است. قبلا با تنظیم بودجه روزانه، گوگل تا بیست درصد بالاتر از این بودجه را هزینه می کرد و در نهایت کل بودجه ماهیانه را معادل آنچه که در بودجه روزانه پیش بینی شده بود ضربدر ۳۰٫۴ تنظیم و تعدیل می کرد. اما با تغییر جدید اکنون این امکان وجود دارد که تا دو برابر هزینه روزانه در برخی روزها توسط گوگل هزینه شود، هرچند در نهایت مانند قبل بودجه ماهیانه تغییر نخواهد داشت.

گوگل در خبر این به روزرسانی می گوید: “ترافیک اینترنت مانند اقیانوسی می ماند. برخی روزها موج های کوچکی وجود دارد و برخی روزها اقیانوسی طوفانی پیش روی داریم. در نتیجه روزهایی وجود دارد که تبلیغات شما نمی توانند به اندازه بودجه روزانه خود نمایش داده شوند، و اکنون این امکان وجود دارد که در روزهای پرترافیک تبلیغات شما بتوانند حداکثر استفاده را از این موقعیت داشته باشند.”.

پرسش حقیقی این نیست که چرا هر چه جلو می رویم کنترل کمتری روی ادروردز داریم، بلکه سئوال این است که چرا هنوز تنها امکان انتخاب تعیین بودجه روزانه است؟ چرا با این تغییر ایجاد شده که در حقیقت بازاریابان را مجبور به حضور ماهیانه و پیش بینی ماهیانه می کند، امکان تنظیم بودجه ماهیانه وجود ندارد؟ با این تغییر اعمال شده در حقیقت بودجه برای یک ماه برنامه ریزی می شود، در حالیکه بازاریابان امکان تنظیم بودجه ماهیانه را نخواهند داشت. در حقیقت بودجه بندی روزانه تنها در این حوزه کمک می کرد که در زمانیکه کمپین نتایج قابل قبولی ارایه می کند، بودجه را بالاتر برد و زمانیکه خوب عمل نمی کند بودجه را کاهش داد، با این تغییر اتفاق افتاده، ای مورد خیلی تعریف پذیر نخواهد بود.

در نهایت اینکه اکنون بازاریابان باید تمام برنامه ریزی بودجه ای خود را به صورت دوره های ماهیانه ببینند تا متحمل هزینه های احتمالی نشوند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید