masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش بیستم

Nosnippet Tag

متا تگی است که به موتور جستجو می گوید برای لیست شما هیچ توضیحی ارائه نکند.

 

Off-Page SEO

نیازمند فعالیتهای اطلاع رسانی برند است که در محیطی غیر از وب سایت اتفاق می افتد. علاوه بر ساخت لینک، سایر تکنیکها می تواند شامل بازاریابی در شبکه های اجتماعی، بازاریابی محتوائی، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها، و حتی کانالهای بازاریابی غیر آنلاین مانند تلویزیون، رادیو و مانند آنها باشد.

 

On-Page SEO

فعالیتهائی که تماما روی وب سایت اتفاق می افتد. علاوه بر انتشار مطالب مرتبط، با کیفیت بالا، سئو روی صفحات می تواند شامل بهبود کدهای HTML (مانند تگ عناوین، متا تگها)، معماری اطلاعات، نحوه ارتباط و جابجائی بین صفحات یک وب سایت، و حتی ساختار URL باشد.

 

Organic Search

نتایجی که از طریق طبیعی (رایگان) در نتایج موتورهای جستجو ظاهر می شود. نتایج جستجوی طبیعی، که توسط الگوریتمهای موتورهای جستجو انجام می شود، برای پاسخ دادن به جستجوی کاربران بر اساس واژه های مورد استفاده آنها طراحی شده است.

 

Orphan Page

هر صفحه وبی که توسط سایر صفحات آن وب سایت هیچ لینکی به آن داده نشده باشد.

 

Outbound Link

لینکی که بازدیدکنندگان را به صفحه ای متعلق به وب سایتی دیگر هدایت می کند.

 

PageRank

با توجه به گوگل، رتبه یک صفحه، میزان اهمیت یک صفحه وب سایت است بر اساس لینکهائی که به آن صفحه داده شده است. به عبارتی ساده تر، هر لینک به یک صفحه روی وب سایت شما از سمت وب سایتهای دیگر به رتبه وب سایت شما کمک خواهد کرد. الگوریتم این فرآیند به احترام یکی از صاحبان گوگل، Larry Page نام گرفته است.

 

Page Speed

زمانیکه طول می کشد تا یک صفحه وب سایت به طور کامل بارگذاری شود. سرعت بارگذاری یکی از موارد تأثیرگذار بر رتبه بندی وب سایت است.

 

Pageview

صفحه وبی که در مرورگر بارگذاری شده باشد.

 

Paid Search

تبلیغات بر اساس پرداخت مبتنی بر کلیک خوانده می شود که نتایج آن قبل از نتایج جستجوی طبیعی نمایش داده می شوند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید