masteradvertising

بهبود سیستم تطبیق تصویر AI فیس بوک با استفاده از اینستاگرام

در مسابقه ای که تمامی برندها سعی دارند بهترین مدل خودآموز درک درست AI را ارائه دهند، فیس بوک اسلحه ای سری در اختیار دارد: میلیاردها عکس موجود در اینستاگرام.

در حوزه تحقیقات فیس بوک مدلی به نام F8 را معرفی کرده است، فیس بوک در توضیح چگونگی عملکرد ان اذعان نمود که با استفاده از میلیاردهای عکس موجود در اینستاگرام که توسط کاربران مورد توجه قرار گرفته اند یا توسط هشتگ ها علامتگذاری شده اند، و داده های پیرامون این عکسها، مدل تشخیص تصویر خود را آموزش و بهبود می دهند. آنها با تکیه بر صدها مدل تحلیل تصاویر که به طور بیست و چهارساعته در حال تحلیل داده ها هستند، سعی در بهینه سازی مدل خود دارند.

اگر شما تنها تعداد کمی هشتگ در پست کردن عکسهای اینستاگرام خود استفاده کرده باشید، بخوبی می دانید که این هشتگها الزاما به معنی شانس بیشتر دیده شدن در نتایج جستجو نیست. شاید تنها مدلهائی عمومی وجود داشته باشد که چرائی تگ شدن یک تصویر با هستگ خاص توسط کاربران را توجیه نماید. چالش فیس بوک دسته بندی این رفتارها در بین میلیاردها عکس بوده است.

 

 

حفظ محرمانگی نیز چالش دیگری بود که فیس بوک با آن روبرو بوده است، از یک طرف فیس بوک تنها می تواند داده های حسابهای کاربری عمومی را بررسی کند و نه حسابهای شخصی غیر عمومی را و از سوی دیگر زمانی که یه عکس پست می شود نوع حسابهای کاربری افرادی که با آن عکس تعامل می کنند نیز خود می تواند تعیین کننده باشد.

صحت داده های بدست آمده از بین تمامی داده های موجود شاید بخش خیلی تأثیرگذار ماجرا نباشد، اما آنچه شگفت اور است طراحی پروسه های از پیش آموزش داده ای است که توانسته اند در چنین محیط شلوغ و پر از خطائی به مدلی برسند که شاید با کمی بهبود کارکرد هفتگی بتواند نتایج قابل توجهی ارائه نماید. مدلهای این داده های آموزش داده شده می تواند بطرز شگفت آوری در فیس بوک جذاب باشد، اما سیستم تشخیص تصاویر می تواند صحت و کیفیت نتایج جستجوی فیس بوک را بهبود بخشد و این می تواند در جنگ فیس بوک علیه کسانی که سعی در سوءاستفاده از این زیرساخت دارند نیز به فیس بوک کمک شایان توجهی داشته باشد.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید