masteradvertising

گوگل خرده نانهای SERPs را معرفی کرد!

گوگل صفحات نتایج جستجو را با اضافه کردن breadcrumbs به بالای صفحه نتایج جستجو بروزرسانی کرد. این breadcrumbs (خرده نانها!) توسط واژه های مورد جستجو در جستجوهائی که آنها را جستجوهای اطلاع رسانی (informational search) می شناسیم به نتایج جستجو اضافه می شوند و معمولاً با عکس همراه هستند. این بروزرسانی نحوه نمایش نتایج جستجو شاید قدمی دراماتیک در نحوه نمایش نتایج جستجو توسط گوگل باشد. این تغییر نشانه ای دیگر از میزان اهمیت نتایج جستجو بر روی گوشی های همراه دارد.
آیا باید وب سایتها را برای نتایج breadcrumbs بهینه سازی کرد؟

این روش جدید نمایش نتایج در جستجوهای گوگل نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد، تشخیص اینکه گوگل چگونه تصاویر را انتخاب می کند تا نمایشی مرتبط با عنوان صفحه باشد، یکی از مهمترین بخشهای این مطالعه خواهد بود. شاید این خود یکی دیگر از دلایلی باشد که سعی کنیم تصاویری در صفحات خود داشته باشیم که مرتبط با محتوای صفحات باشد.
رتبه گرفتن برای این بخش شاید به فروش بیشتر منجر نشود. اغلب این نتایج جستجو که مورد بررسی قرار گرفته اند به تبلیغات برندها مربوط نمی شوند. شاید این مورد بتواند شاخصی باشد که نشان می دهد ترکیباتی که برای جستجو بکار گرفته می شوند می توانند در افزایش ترافیک و نوع تأثیر بر فروش، قابل بررسی باشند.

 

نتیجه گیری

شاید از مجموع آنچه اشاره شد بتوان چند نتیجه ساده گرفت:

  • ترکیباتی که برای جستجو توسط کاربران استفاده می شوند در تضاد با ترکیباتی که به تبلیغات برندها منتهی می شوند، در تضاد منافع نیستند.
  • این ترکیبات بکار گرفته شده توسط کاربران ممکن است برای تولید سرنخهای تجاری در حال حاضر بطور مستقیم مهم نباشند.
  • این نتایج جدید حاصل از جستجو می توانند شاخصی باشند که گوگل به تدریج به سمت اولویت بخشیدن به بهبود نتایج برای جستجوهای انجام شده توسط موبایل در حال حرکت است.

هنوز خیلی زود است که بتوان در این خصوص حکمی قطعی داد، اما آنچه مشخص است این است که گوگل کانون توجه خود را به سمت بهبود نتایج برای جستجوهای انجام شده بر روی موبایل قرار داده است.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید