masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش هشتم

Directory

به لیستی از وب سایتها، معمولا تفکیک شده بر اساس دسته بندی های خاص، که توسط عامل انسانی تهیه می شود. بسته به آن دایرکتوری، این لیست شدن می تواند رایگان باشد.

 

Disavow

اگر حساب کاربری شما شامل تعداد زیادی از لینکهای اسپمی باشد، لینکهائی که کیفیت پائینی دارند، و می توانند بر رتبه بندی وب سایت شما تأثیری زیاد داشته باشد، و این خود دلیلی بر این است که شما باید به فکر حذف و اصلاح این لینکها باشید. می توانید از ابزار Google’s Disavow Tool برای غیر فعال کردن این لینکها استفاده کنید.

 

Do-follow

لینکی که از “nofollow” استفاده نمی کنند. به عبارتی یک لینک است.

 

Domain

آدرس وب سایتهاست که به واژه هائی مانند like .com, .org, یا .net ختم می شوند.

 

Domain Authority

قدرت یک وب سایت، که در طول زمان ساخته می شود، می تواند به یک صفحه وب سایت کمک کند که سریعتر دیده شود، حتی قبل از اینکه محتوا بتواند تأثیرگذار باشد.

امتیازی بین صفر و صد، پلتفورمهائی مانند Moz از این رتبه بندی برای بیان قابلیتهای وب سایت در حوزه سئو (SEO) استفاده می کنند.

 

Doorway Page

وب سایتهائی که برای بدست آوردن رتبه برای کلیدواژه هائی خاص طراحی شده اند تا کاربرانی که آن صفحات را کلیک می کنند به صفحات جدیدی هدایت کند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید