masteradvertising

لینک کردن تمامی صفحات وب سایت از صفحه اصلی توصیه نمی شود

جان مولر از گوگل، به وب سایتها توصیه می کند که از لینک کردن به تمامی صفحات از طریق صفحه اصلی خودداری کنند. او بر این عقیده است که اینکار باعث می شود تا باتهای گوگل نتوانند به درستی ساختار وب سایت را دریابند.
این موضوع زمانی طرح شد که در یکی از آخرین جلسات اینترنتی بررسی کارکردهای کنسول جستجوی گوگل یکی از صاحبان وب سایت این سئوال را طرح کرد که “اگر ما سعی کنیم به هر صفحه وب سایت خودمان از صفحه اصلی لینک بدهیم تأثیری بر نحوه ایندکس کردن خواهد داشت؟”

در پاسخ مولر گفت این مدل باعث درک ضعیفتری از وب سایت خواهد شد و گوگل قادر نخواهد بود تا ساختار وب سایت را به درستی درک نماید. این موضوع در مورد وب سایتهای بزرگتر بیشتر صادق است تا وب سایتهای کوچک که تعداد صفحات کمتری دارند.

وب سایتهای بزرگتر باید توجه داشته باشند که لینک کردن تمامی صفحات از صفحه نخست باعث می شود تا گوگل نتواند به درک درستی از معماری وب سایت داشته باشد. به بیانی دیگر گوگل قادر نخواهد بود صفحات با اولویت بالاتر را از صفحات با اولویت پائین تر تفکیک نماید و این درک دسته بندی محتوائی وب سایت را نیز مشکل خواهد کرد.

گوگل قبلا نیز به این موضوع پرداخته بود که لینک کردن صفحات مهم وب سایت از صفحه اصلی برای اینکه به این صفحات اولویت بیشتری داده شود، می تواند الگوی اجرائی مناسبی باشد. زمانیکه گوگل درک درستی از معماری وب سایت داشته باشد، می تواند نتایج مناسبتری را به جستجوگران نشان دهد و در نتیجه وب سایت رتبه بهتری بدست خواهد آورد.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید