masteradvertising

جستجو چگونه کار می کند؟ – بخش دوم

الگوریتمهای جستجو چگونه کار می کنند

شما پاسخ خود را می خواهید، نه میلیاردها صفحه وب، بنابراین گوگل سیستم رتبه بندی خاص خود را دارد که در بین میلیاردها صفحه وب که بصورت سیستم نمایه دسته بندی شده اند پاسخی را به شما ارائه می کند که بیشترین نزدیکی را به محتوای درخواستی شما داشته باشد.

این سیستمهای رتبه بندی بر اساس یک سری الگوریتمهائی ساخته شده اند که آنچه شما جستجو می کنید را با آنچه به عنوان پاسخ به شما برمیگردد همسو می سازد. و از آنجائیکه گوگل در تلاش است تا نتیجه جستجو را در حد امکان مفیدتر نماید الگوریتمهای خود را بطور مرتب بازبینی می کند و این کار بر اساس نتایج رفتاری شما نسبت به نتایج جستجوئی که دریافت می کنید اتفاق می افتد.

 

تحلیل واژه ها

درک معنای درست جستجوی شما حساس ترین بخش کار بشمار می رود. بنابراین پیدا کردن نتایج مرتبط بر اساس تجزیه و تحلیل واژه هائی خواهد بود که شما در جستجوی خود استفاده می کنید. گوگل مدلهای زبان شناسی را طراحی کرده است که سعی می کنند درک نزدیکتری به معنای واژه های مورد جستجوی شما داشته باشند.

این درک درست حتی میتواند شامل درک اشتباهات تایپی نیز باشد که در نهایت به درک درستی از آنچه مد نظر کاربران بوده است منجر می شود. بطور مثال، سیستم هم معنی های ما کمک می کند تا درک درستی از آنچه شما بدنبال آن هستید ارائه شود. این سیستم حاصل پنج سال تلاش گوگل است که توانسته نتایج را تا سی درصد بهبود بخشد.

 

 

گوگل همچنین سعی می کند درک درستی از دسته بندی های مختلف جستجو داشته باشد. آیا این جستجوئی خیلی محدود به حوزه ای خاص است یا جستجوئی عمومی است؟ آیا جستجو شامل واژه هائی مانند “بررسی” یا “تصاویر” یا “ساعت کار” که نمایانگر اطلاعات خاصی می باشند نیز هست؟ آیا کاربر بدنبال واژه هائی خاص است تا بفهمد آنها در محتواهای تولیدشده آن روز نقشی دارند یا خیر؟ یا شاید کاربر بدنبال کسب و کارهای محلی و اطلاعاتی در خصوص آنهاست؟

 

نتایج جستجو

در گام بعدی، گوگل بدنبال وب سایتهائی خواهد بود که اطلاعاتی مرتبط با آنچه شما جستجو کرده اید را در اختیار داشته باشند، این اولین گام بشمار می رود و الگوریتمهای گوگل واژه های استفاده شده توسط شما را برای جستجوی نمایه ها بکار می برند. آنها با تحلیلی درست سعی می کنند درک درستی از میزان تکرار و چگونگی تکرار آن واژه ها بدست آورند، چه این واژه ها در متن، تیتر یا حتی کدهای صفحه بکار گرفته شده باشند.

 

همزمان با جستجوی واژه ها، الگوریتم ها بدنبال اندازه گیری صحت نتایج جستجو نیز خواهند بود. این جستجوی صحت شامل زبان استفاده شده در صفحه و میزان تطابق آن با آنچه در جستجوی کاربر استفاده شده نیز می باشد. زمانیکه کاربر در وب سایت مورد جستجو میگذارند نیز می تواند نشانی از درست بودن نتیجه جستجو برای کاربر باشد.

 

ادامه دارد …

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید