masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپین ها

بخش نهم

بخش بندی را می توانید به بخش بندی جمعیتی نیز تعمیم دهید

می توانید بخش بندی را همانند آنچه که د رمورد مراجعه کنندگان به وب سایت انجام دادید، برای سایر بخش ها نیز اعمال کنیم. این بخش بندی می تواند به شما کمک کند تا نگاهی بهتر به مراجعه کنندگان به وب سایت شما داشته باشید.

 

این بخش بندی می تواند به شما کمک کند تا کمپین خود را به سمت افرادی که بیشتر با خصوصیات مشتریان شما همخوانی دارند، هدایت کنید. بعلاوه، برای ترسیم تصویر واضحتری از ترافیک خود داشته باشید، می توانید این داده ها را برای حتی تعریف کاربرانی که از فیس بوک به سایت شما آمده اند نیز انجام دهید و به این ترتیب می توانید مراجعین خود را به بهترین وجه دسته بندی و بودجه خود را کنترل نمائید.

 

پایان بخش نهم

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید