masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپینها

بخش دوازدهم

 

از گزارش کیفیت محصولات برای ارتباط بهترین محصولات به نتایج جستجو استفاده کنید

اگر شما یک سایت فروش آنلاین دارید، دانستن اینکه چه محصولی بهتر فروش می رود، می توانید اولین کلید موفقیت باشد، بخصوص اگر کمپین فروشگاهی گوگل را مدیریت می کنید. برای یافتن این محصولات در گزارشات گوگل آنالیتیک، باید به بخش

Conversions > Ecommerce > Product Performance

بروید.

توجه کنید که این گزارش تنها زمانی در دسترس است که شما گزارشات ecommerce را فعال کرده باشید و سودآوری را ردگیری نمائید.

در این بخش شما می توانید سودآوری، تعداد فروش، و فاکتورهای غیر تکراری برای تمام محصولات را ببینید. اگر شما بخواهید کمی پیشرفته تر به این موضوع بپردازید، شما می توانید بخش بندی را با توجه ترافیک PPC انجام دهید، سپس فاکتور ثانویه را برای مشاهده اینکه چه جستجوئی منجر به فروش شده است، به آن اضافه کنید.

اگر تمام گروه محصولات شما در یک گروه تبلیغات جای گرفته است، خیلی سخت است مشخص کنید که چه جستجوئی منجر به فروش چه محصولی شده است. اما این گزارش به شما کمک می کند که ربط محصول به جستجو را مشخص نمائید.

شما می توانید این داده های حاصل از نتایج جستجو را برای موارد زیر استفاده کنید:

* هدفگذاری کلیدواژه ها و در نتیجه ترافیک مستقیم مرتبط با محصولات را توسعه دهید

* عنوان محصولات را بازتعریف کنید تا بتوانید با نتایج جستجو همسو باشید و فروش خود را توسعه دهید

* این نتایج را با کلید واژه های استفاده شده در کمپین ادوردز خود مقایسه کنید و کلمات جستجوئی را که با نتایج دلخواه شما از کمپین خود متفاوت هستند، تحریم کنید.

زمانیکه شما نتایج فروش محصولات خود را نتایج جستجو مقایسه می کنید، شما در حقیقت دارید روی بهبود فروش خود از طریق کمپین خود کار می کنید.

 

پایان بخش سیزدهم

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید