masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپینها

بخش دوازدهم

سعی کنید بفهمید چگونه بازدید کننده وب سایت شما در طول زمان و مسیری که طی می کند، مشتری شما می شود

زمانیکه می دانید مشتری شما از کجا به وب سایت شما هدایت شده است، قدم بعدی درک چگونگی تبدیل شدن این بازدیدکننده به مشتری است. بررسی زمان بندی ها به شما نشان می دهد که چه مدت طول کشیده است تا یک بازدیدکننده به مشتری تبدیل شود. گزارش Path Length تعداد صفحات، لینکها یا دکمه های وب سایت شما را نشان می دهد که یک بازدیدکننده قبل از اینکه تبدیل به مشتری شود آنها را بازدید یا کلیک کرده است.

داده های این گزارشات می تواند به شما در خصوص دو مطلب اطلاعات خوبی بدهد:

* فهمیدن اینکه مسیر تبدیل بازدیدکننده به مشتری در ادوردز درست انتخاب شده است

* فهمیدن اینکه چه مدل تخصصی Attribution Model باید استفاده شود

در مثال زیر، تقریبا ۳۰ درصد از مشتریان ۱۲ تا ۳۰ روز بعد از اولین بازدید مشتری شده اند. بنابراین اگر کمپین را تنها برای نتایج روزانه آن بررسی کنیم، تقریبا نیمی از نتایج کمپین را از دست خواهیم داد.

 

 

از منظر Path Length، بیش از ۵۰ درصد از مشتریان بعد از حداقل دو بار جابجائی در وب سایت از بازدیدکننده به مشتری تبدیل شده اند. با توجه به اینکه واضح است که چندین فروش در طول دو هفته اتفاق افتاده است، و بیش از نیمی از آنها بعد از دو یا بیشتر جابجائی روی وب سایت به مشتری تبدیل شده اند، در نتیجه بررسی روی این وب سایت بر اساس مدل Position-Based نتایج دقیق تری در مقایسه با مدل آخرین کلیک در اختیار ما قرار خواهد داد. در نتیجه شما می توانید اعتبار بیشتری به تعاملات اتفاق افتاده روی وب سایت بدهید و در نتیجه قیف فروشی که طراحی می کنید، اهمیت تعاملات قبل از نقطه آخر فروش را بهتر نشان می دهد.

 

پایان بخش دوازدهم

1
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید