masteradvertising

۲۱ کلید اصلی برای داشتن گزارشات و نتایج بهتر از کمپین ها

بخش دهم

 

از گوگل آنالیتیک برای ایجاد لیست مخاطبین برای بازاریابی مجدد استفاده کنید

زمانیکه بحث ایجاد لیست مخاطبان به منظور بازاریابی مجدد در گوگل آنالیتیک طرح می شود، امکانات تقریباً نامحدود است. علاوه بر لیستهای استاندارد مانند تمام بازدیدکنندگان، ترک کنندگان در بخش کارت خرید، مشتریان فعلی، می توانید لیست مخاطبانی بر اساس موارد زیر تولید نمائید:

* افرادی که صفحات خاصی را ویزیت کرده اند

* افرادی که به تعداد مشخصی از صفحاتی خاص بازدید کرده اند

* افرادی که خصوصیات مشخص جمعیتی را دارند

* افرادی که منابع مشخصی را از کانال مشخصی یا کمپین مشخصی بازدید کرده اند

* افرادی که تعداد مشخصی از صفحات وب سایت را بازدید کرده اند

* افرادی که زمان مشخصی را روی صفحات مشخصی گذرانده اند

* افرادی که اهداف خاصی را محقق کرده اند

* افرادی که تعداد مشخصی خرید انجام داده اند

و هر ترکیبی که فکر می کنید می تواند به شما کمک کند، عملی است. در نظر داشته باشید که برای ایجاد این لیستها حداقل نیاز به جمعیتی هزار نفری دارید. اگر از خود می پرسید که آیا ارزش این را دارد که وقت برای ایجاد این لیستها گذاشت؟ در نظر داشته باشید که این لیستها نرخ محقق شدن اهداف را تا چهار برابر، با کمک فرآیندهای بازاریابی مجدد، افزایش می دهد.

این به آن معنی نیست که حتما این چهار برابر بودن نرخ تبدیل مخاطب به مشتری حتمی است، اما این تنوع لیستها به بهبود وضعیت کمپین کمک شایان توجهی می کند.

 

پایان بخش دهم

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید