masteradvertising

چطور مشخص کنیم که ترافیک حاصل از سئو کاهش یافته است؟

اغلب کسانی که در حوزه سئو فعال هستند می دانند که زمانهائی وجود دارد که از آنها در مورد دلیل کاهش ترافیک بخش ارگانیک سئوال شده است. شاید این سئوالات بتوانند کمک کنند درک درستی از این شرایط دست دهد.

سئوال اول) آیا این تغییر طبیعی یا ما چیزی در طراحی وب سایت تغییر داده ایم؟

سئوال دوم) آیا داده های ما قابل اعتماد هستند؟

سئوال سوم) آیا این تغییر بطور طبیعی اتفاق افتاده است؟ در فصول خاص توقع تغییرات در برخی رفتارهای سازمانی میرود.

سئوال چهارم) آیا اخیرا بروزرسانی در الگوریتم های گوگل اتفاق افتاده است؟

سئوال پنجم) آیا این افت ترافیک بخش خاصی از ترافیک ما را هدف قرار داده است؟ (بطور مثال رفتار وابسته به Device)

سئوال ششم) آیا به دلیلی توسط گوگل جریمه شده ایم؟

سئوال هفتم) آیا شما رتبه بندی را به رقیبی باخته اید؟

سئوال هشتم) آیا این ترافیک ارگانیک از دست رفته با ترافیک مستقیم یا ترافیک از منبعی که نمی شناسید جایگزین شده است؟

سئوال نهم) آیا تغییرات عمده ای در صفحاتی از وب سایتتان که برایتان اهمیت زیادی دارند مشاهده می کنید؟

سئوال دهم) آیا افت ترافیک حزء کلیدواژه های برند را هدف قرار داده یا واژه های غیر برند؟

سئوال یازدهم) آیا تعداد زیادی از صفحات از index گوگل خارج شده اند؟

سئوال دوازدهم) آیا تعداد سایتهائی که به سایت ما رجوع می داده اند کاهش یافته است؟

سئوال سیزدهم) آیا کمپین جدیدی بر روی گوگل شروع شده است؟

اینها سئوالاتی است که شاید بتواند در یافتن دلیل افت ترافیک ارگانیک یک وب سایت به شما کمک نماید.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید