masteradvertising

همیشه بهینه سازی تبلیغات از دغدغه های اصلی است.

پنج توصیه برای تبلیغات بهتر روی فیس بوک

آیا از فیس بوک برای تبلیغات خود استفاده می کنید؟ آیا دوست ندارید کمی بهتر بتوانید از کمپین خود نتیجه بگیرید؟ امیدواریم این شش توصیه بتواند در شما در بهبود نتایج کمپینهای فیس بوک شما یاری برسانند.

 

توصیه اول، برای خود استراتژی عملیاتی طراحی کنید

فیس بوک نیز مانند بقیه زیرساختهای تبلیغاتی است. یعنی می شود از آن استفاده کرد، اما بدون استراتژی نتیجه گیری بعید است. شاید این به نظر خیلی واضح بیاید، اما گفتن آن ضروری است. همه ما تبلیغاتی را دیده ایم که در یک نگاه به خوبی متوجه می شویم که سعی دارند به ما چیزی را بفروشند در حالیکه ما حتی اسم آنها را هم نشنیده ایم! چقدر دوست نداشتنی است، اینطور نیست؟ زمانی را اختصاص دهید تا قیف معروف بازاریابی را برای کمپین خود طراحی کنید. خودتان را معرفی کنید، فرصت بدهید شناخته شوید، و سپس می توانید پیشنهاد خود را طرح کنید. آشنا به نظر می رسد، مانند تمام کارکردهای دیگر است.

 

توصیه دوم، نامگذاری خود را باهوش انتخاب کنید

استراتژی شما آماده است و می خواهید کمپین خود را اماده کنید. عالی! می توانید آن را مانند خیلی ها کمپین شماره یک بنامید! اما اینکار را نکنید، سعی کنید نامهائی را انتخاب کنید که به سادگی به شما بگویند این کمپین در چه موردی است و قرار بوده چه انجام بدهد. آیا این کمپین قرار بوده افراد بالای قیف شما را هدف قرار دهد یا قرار بوده مشتریان قبلی را هدفگیری کنید؟ بنابراین مخاطب خود را در نامگذاری دخیل کنید. سپس می توانید در خصوص هدف کمپین خود اشاره ای داشته باشید، چه نوع تبلیغی را استفاده خواهید کرد و هر چیز دیگری که به شما کمک کند می تواند در نامگذاری شما شرکت کند. همه چیز با این روش ساده می شود و شما به سادگی در میابید کدام کمپین در چه موردی است، این به خصوص زمانیکه شما تعداد زیادی کمپین در دست اجرا دارید کمک خواهد بود.

 

توصیه سوم، بخش بندی های خود را درست تعریف کنید

بخش بندی بازار، همان اصطلاح قدیمی بازاریابی است. خیلی خوب بود اگر می شد در یک کمپین تمام مخاطبان را هدفگیری کرد و تمامی خصوصیات محصول را بیان کرد و بعد به انتظار نتیجه نشست، اما این عملیاتی نیست. تقدیر چنین است!! برای موفقیت هر کمپین باید با دقت بازار هدف را بخش بندی کرد. می توانیم این بحث را با بیان مثالی آسانتر کنیم. فرض کنید که ما لباس مردانه و زنانه داریم، و می خواهیم خود را به مشتریان بالقوه خود روی فیس بوک معرفی کنیم. آیا عاقلانه نخواهد بود که حداقل در پیامی که به بازار می دهیم متفاوت رفتار کنیم؟ شاید به سادگی ما دو دسته مخاطب تعریف کنیم و برای هر کدام نیز از خصوصیات محصولی که به ان جامعه آماری نزدیکتر است سخن بگوئیم. این تنها یک مثال ابتدائی از کارکردی پیچیده اما بسیار موثر است، اینکه شما تبلیغ خود را به مخاطب درست نشان دهید ،مهمترین کار و در برخی موارد سخت ترین است، اما بدون در نظر گرفتن آن شما تنها پول و زمان خود را صرف کاری می کنید که شاید با یک بیلبورد هم می توانستید انجام دهید.

 

توصیه چهارم، محل نمایش تبلیغ خود را انتخاب کنید

زمانیکه تبلیغی را ایجاد می کنید در بخش ad sets دقت کنید تا جانمائی درست را انتخاب نمائید. تبلیغی که برای فیس بوک طراحی کرده اید، اگر دقت نکنید به سادگی سر از اینستاگرام در می آورد. یا می تواند جامعه اماری را هدف گیری کند که مورد نظر شما نبوده است. یا حتی می تواند سر از مسنجر فیس بوک در بیاورد. بنابراین بر اساس استراتژی که برای تبلیغ خود در نظر گرفته اید، محل نمایش خود را انتخاب نمائید و از هدر رفتن بودجه خود جلوگیری کنید و مخاطب درست را در محل درست هدفگیری کنید.

 

توصیه پنجم، الگوریتم فیس بوک را تست کنید

هوش مصنوعی و تکنکیهائی که فیس بوک بکار می گیرد مانند همه بزرگان این حوزه پیچیدگی های خود را دارد. زمانیکه شما باید مکانیسم هزینه کرد خود را انتخاب کنید، بهترین روش اعتماد کردن به خود فیس بوک است. الگوریتم فیس بوک، با بهترین روش ممکن بهترین روش را برای هزینه کرد شما انتخاب میکند. آنها بهترین روش هزینه متناسب با کارکردهای شما را پیشنهاد خواهند کرد. روش های Machine Learning مسیری طولانی را طی کرده اند، و دیگر تا حد زیادی قابل اعتماد هستند. بعلاوه اینکه تنظیم دستی هزینه کردها مکانیسمی بسیار وقت گیر است، و می توان گفت که فاقد کارآئی لازم نیز هست.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید