masteradvertising

هفت نکته مهم در تبلیغات روی اینستاگرام

زمانیکه تبلیغات اینستاگرام به این برنامه اضافه شد، بسیاری فکر می کردند که این امکان، تنها دو مدل جدید تبلیغات را به فضای تبلیغات قبلی فیس بوک اضافه کرده است و این تبلیغات نیز از مدل هزینه ای و رفتاری فیس بوک تبعیت می کنند، اما اینگونه نبود. علی رغم اینکه تبلیغات فیس بوک و اینستاگرام از یک محیط مدیریت می شوند، اما همچنان آنها دو محیط کاملا مجزا با رفتارهائی مجزا هستند.

آنها شبیه هستند، اما در عین حال خیلی متفاوتند، و برای شرکتها و برندهائی که تبلیغات فیس بوک را استفاده می کنند، قبل از شروع تبلیغات اینستاگرام شاید این نکات بتوانند کمک قابل توجهی باشند.

تبلیغاتی که در بخش پستهای معمولی اینستاگرام ظاهر می شود و دیگری در بخش روایتهای اینستاگرام.

 

  • هر دو مدل تبلیغات تنها بر روی موبایل قابل مشاهده هستند

با وجود اینکه اینستاگرام بر روی کامپیوتر نیز قابل دسترسی است، اما تبلیغات آن تنها برای کابران موبایل قابل مشاهده هستند. این قابل درک است، چرا که در حقیقت اینستاگرام برای کاربران موبایل طراحی شده است.

 

  • انواع مختلفی از شکل تبلیغات در دسترس خواهد بود

بخش پستهای عادی اینستاگرام، تنها به یک تصویر محدود نمی شوند. این انتخاب شامل موارد زیر خواهد بود:

تنها یک تصویر

یک ویدیو

تبلیغی شامل چندین تصویر یا ویدیو (حداقل دو تصویر یا دو ویدیو که کاربر می تواند بین آنها جابجا شود)

نمایش پیوسته تصاویر که می تواند شامل نمایش پیوسته حداکثر ۱۰ تصویر باشد

 

 

پیش نیازهای ویدیو در اینستاگرام از فیس بوک متفاوت است. مداکثر مدت زمان ویدیو در بخش پستهای عادی، ۶۰ ثانیه و در در بخش روایتها می تواند ۱۵ ثانیه باشد.

 

  • به استفاده از هشتک نیازی نیست

با توجه به اینکه برای این تبلیغات پرداخت می کنید تا به افراد مشخصی نشان داده شود، نیازی به تقویت میزان دیده شدن آنها با کمک هشتکها ندارید.

 

 

 

  • میزان بالای ارتباط تبلیغات اینستاگرام با مشتریان، نشان می دهد که به نسبت بالا بودن هزینه هایش بازخورد خود را نیز نشان می دهد
0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید