masteradvertising

بررسی امتیاز کیفی کلیدواژه ها برای بررسی کارآئی کمپین

می توان از منظری دیگر نیز به امتیاز کیفی (Quality Score) در حساب کاربری ادوردز (AdWords) نگاه کرد. نکاتی را در نظر گرفت که می توانند بصورت بالقوه مشکلی را از کمپین شما حل نمایند.

شاید این اعداد را نتوان به عنوان معیاری قطعی برای بهبود کمپینهای ادوردز (AdWords) دانست، اما می تواند اهمیت داشته باشد. این اعداد، اگر همه چیز درست طراحی شده باشد، می تواند با کارآئی و کیفیت همسو باشد. اما در نظر داشته باشید که استفاده از راههای میانبر نمی تواند برای دراز مدت در این حوزه کمکی باشد.

در عوض شما باید بر اهداف طولانی مدت خود تمرکز نمائید و در جستجوی راههائی باشید که بتوانید تجربه مخاطبان خود را بهبود بخشید. سپس امتیاز کیفی (Quality Score) را بررسی نمائید. گوگل بیشتر از هر نکته ای به تجربه مخاطبان شما اهمیت می دهد، بنابراین زمانیکه تمرکز خود را بهبود این تجربه بگذارید، همزمان اهداف خود و نکات مورد اهمیت گوگل را همسو ساخته اید.

در نظر داشته باشید که شما همیشه باید نگاهی به سایر مواردی که کیفیت کمپین و کارکردهای کلیدواژه های شما را نشان می دهند، داشته باشید. مواردی مانند نرخ کلیک (Clickthrough Rate)، نرخ تحقق اهداف (Conversion Rate)، و میزان برقراری ارتباط با وب سایت می توانند از اهمیت بالائی برخوردار باشند. اینها مواردی هستند که می توانید با دقت بررسی کنید و زمانیکه برنامه ای برای بهبود شرایط کمپین خود دارید این موارد می توانند نقطه شروع هر بهبودی را دربربگیرد.

همانطور که کیفیت کمپین خود را بررسی می کنید، می توانید امتیاز کیفی (Quality Score) را به عنوان فیلتری استفاده کنید که به شما بگوید در چه نقاطی باید بهبود اتفاق بیفتد. برخی موارد کلیدی می تواند:

  • از کلیدواژه هائی که بیشترین نتیجه را ارائه کرده اند شروع کنید و با استفاده از امتیاز کیفی (Quality Score) مواردی را که می توانند بهبود پیدا کنند، مشخص سازی کنید.
  • با استفاده از امتیاز کیفی (Quality Score) اجزائی را که بدترین عملکرد را داشته اند مشخص سازی کنید و در نتیجه اولویتها را تعیین کرده و بر همان اساس برنامه ریزی انجام شود.
  • به خاطر داشته باشید، حتی در مواردی که امتیاز کیفی بالای ۸، ۹ و حتی ۱۰ باشد، جا برای بهبود وجود دارد. یک امتیاز کیفی (Quality Score) ده از ده، اگر نرخ کلیک بالاتر از حد متوسط باشد، با بهبود عدد بهتری به شما ارائه نمی شود، اما کیفیت و نتایج بهتری بدست خواهد آمد.
0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید