masteradvertising

معرفی چند اصطلاح در سئو (SEO) – بخش چهاردهم

Hub Page

مرکزی برای نگهداری داده ها با سطح دسترسی مشخص (بطور مثال یک صفحه یا یک عنوان)، که به کلیدواژه ای خاص مرتبط می باشد. این مرکز داده بطور مرتب بروزرسانی می شود و به صفحاتی با موضوعات مشابه لینک می شود.

 

Inbound Link

لینکی به یک صفحه وب سایت از یک وب سایت دیگر خوانده می شود. بطور مثال، مستر ادورتایزینگ به گوگل یک لینک داده باشد این لینک از منظر گوگل یک inbound link است و اگر گوگل به مسترادورتایزینگ لینک داده باشد، از منظر مسترادورتایزینگ ای یک inbound link خواهد بود.

 

Index

به بانک داده ای که یک موتور جستجو اطلاعات و داده ها را در طول مدت جستجوو بررسی آنجا ذخیره می کند، اطلاق می شود.

 

Indexability

به میزان سادگی امکان درک شدن یک وب سایت توسط موتور جستجو و ذخیره شدن آن در index گفته می شود.

 

Indexed Page

صفحه وبی که توسط موتور جستجو پیدا دشه است و به بانک داده های آن افزوده شده است، گفته می شود. و اکنون این صفحه در نتایج جستجوی گوگل قابل مشاهده خواهد بود.

 

Information Architecture

چگونگی مرتب شدن داده ها در یک وب سایت وعناصر مرتبط با جابجائی بین صفحات مختلف اطلاق می شود.

 

Information Retrieval

مراحل جستجو برای اطلاعات (مانند محتوا، تصویر، ویدیو) از یک بانک داده بزرگ و سپس ارائه مرتبط ترین داده به کاربر جستجو کننده گفته می شود.

 

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید