masteradvertising

مسیریابی حرکت مشتری – مسیر وفاداری

در جهانی ایده آل، مسافرتی که افراد شروع می کنند تا به مشتریانی وفادار تبدیل شوند، خیلی ساده است، بزرگراهی را طی می کنند که به محصولات شما می رسد. محصولات شما را استفاده می کنند. و دوباره محصولات شما را استفاده می کنند.

اما در جهان واقع، این مسافرت بیشتر به جابجائی در خیابانی شلوغ شبیه است که ایستگاههای بسیار، جستجو برای محصولات، و بحث و گفتگو در طول مسیر را به همراه دارد. در تمام طول این مسیر که شما سعی در قانع کردن مشتری خود دارید، همیشه رقیبی حضور دارد که در بزنگاهی که فکر می کنید همه چیز تمام شده است، مشتری شما را مشتری خود می سازد.

اما پنج مرحله وجود دارد که شما می توانید در کنار آنها مسیر حرکتی یک مشتری را روی نقشه مدل سازی کنید.

مرحله اول: نقطه ای را پیدا کنید که هدف شما و مشتری بر هم منطبق می شود

مرحله دوم: تمامی نقاطی که احتمال مذاکره در طول حرکت مشتری شما وجود دارد را مشخص نمائید

مرحله سوم: محلهائی که می تواند مشتری را از وب سایت شما دور کند مشخص نمائید، و نقاطی که مشتری بیشتر به آنها جذب می شوند را پررنگتر نمائید

مرحله چهارم: مسیر حرکتی که برای مشتری طراحی کرده اید را خودتان طی کنید

مرحله پنجم: حال تمامی برخوردها و واکنشهای احتمالی مشتری را مدل سازی نمائید

آماده کردن نقشه ای که بتواند چگونگی واکنشهای احتمالی مشتریان روی صفحات مختلف وب سایت را به نمایش بگذارد می تواند کمک بزرگی در موفقیت برنامه های بازاریابی آنلاین بازی کند. یادمان باشد که ذائقه مشتریان به سادگی عوض می شود در نتیجه دانستن تصمیمات مشتریان و نقاطی که مشتری تصمیم به ترک یک وب سایت می گیرد می توانند در حیات یک برند نقش مهمی بازی کنند.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید