masteradvertising

رشد ۳۳ درصدی بازار بازاریابان دیجیتال

انتظار می رود بازار بازاریابی دیجیتال تا انتهای بهمن ماه ۳۳ درصد افزایش یابد.

میزان سرمایه گذاری روی تبلیغات ویدیوئی، رشد بسیار زیادی نشان می دهد به نظر می رسد در حدود ۱۹ درصد از بودجه مارکتینگ سازمان ها را تشکیل دهد.

حرکت به سمت تبلیغات ویدیوئی با توجه به توان برقراری ارتباط بالاتر و سریعتر با مخاطبان، بیشترین درصد رشد و توجه را به خود اختصاص داده است و به نظر می رسد در آینده تبلیغات آنلاین نقش مهمی بر عهده داشته باشد.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید