masteradvertising

گوگل خبر از دو تغییر عمده در نحوه جستجوی تصاویر داد

گوگل بطور رسمی خبر از دو تغییر عمده در نحوه جستجو برای تصاویر داد. تغییر اول، حذف دکمه “دیدن تصویر” است. تغییر دوم، حذف جستجو بر اساس تصاویر است.

تولیدکنندگان محتوا در فضای دیجیتال از این خبرها استقبال کردند، در حالیکه کاربران از این تغییر زیاد خشنود نیستند. این خبر بطور رسمی از توئیتر Danny Sullivan به اطلاع همگان رسید.

گوگل بر حذف دکمه مشاهده تصویر مصر است

بسیاری از تولیدکنندگان محتوا دکمه مشاهده تصویر را به دلایلی بسیار دوست نداشتند. اما شاید مهمترین دلیل آنها این بود که تولیدکنندگان محتوا بر این عقیده بودند که این امکان به دزدان محتوا کمک می کند تا راحتتر تصاویر آنها را به سرقت برند.

پس شاید به بیان دیگر بتوان گفت که گوگل به نوعی به حذف این دکمه مشاهده تصویر مجبور شده است.

آیا این تغییر برای تولیدکنندگان مفید خواهد بود؟

شاید در حال حاضر خیلی مشخص نباشد که این تغییرات چطور می تواند برای تولیدکنندگان محتوا و تصویر مفید باشد. آنچه مسلم است این است که حذف دکمه مشاهده تصویر، می تواند بازدیدکننده را به بازدید از وب سایت تولیدکننده محتوا ترغیب نماید.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید