masteradvertising

ده نکته ای که رتبه بندی شما در گوگل تاثیر ندارند

سن وب سایت شما چند سال است، آیا تگهای اچ وان و اچ تو اهمیت دارند، نرخ زمانی ترک وب سایت شما، به اشتراک گذاشتن مطالب وب سایت شما، به راستی برای گوگل اهمیت دارند؟ اما به راستی هیچکدام از اینها به طور مستقیم بر رتبه بندی وب سایت شما تأثیری دارند؟

خیلی ها بر این عقیده اند که هر کاری که شما روی وب سایت خود انجام می دهید، روی رتبه بندی شما تأثیر می گذارد. خوب، بعضی چیزها تأثیر غیرمستقیم و تعداد کمی هم تأثیر مستقیم دارند. اما خیلی از کارهائی که شما انجام می دهید به هیچ عنوان روی رتبه شما تأثیر نخواهد داشت. در این بخش سعی خواهد شد تا لیستی از مواردی که حرفهای زیادی پیرامون آنها وجود دارد، اما با توجه به آخرین تغییرات گوگل، هیچ تأثیری بر رتبه وب سایت شما ندارند را لیست کنیم.

 

  1. سن وب سایت شما
  2. استفاده کردن یا نکردن ازپلتفورمهای گوگل و خدمات آن (مانند آنالیتیک)
  3. لایکها، اشتراک گذاشته شدنها، یا توئیتهای انجام شده از وب سایت شما
  4. زمان صرف شده روی وب سایت
  5. تکنولوژی مورد استفاده برای ساخت وب سایت شما
  6. داشتن یا نداشتن امکان جستجو روی وب سایت شما
  7. استفاده از میزبانی های ارزان قیمت
  8. استفاده از پیش فرضهای گوگل (پیش فرض گوگل در زمانی که یک وب سایت را بررسی می کند در صورتیکه هیچ متاروبوتی وجود نداشته باشد، لیست کردن تمامی لینکهاست)
  9. کاراکترهائی که در بخش عنوان صفحات برای جداکردن بخشها از هم استفاده می کنیم
  10. استفاده از تگهای اچ وان اچ تو و مانند آنها
0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید