masteradvertising

فیس بوک و تغییرات سیاستهای بازاریابی آن

فیس بوک دیگر اجازه ویرایش سرتیتر خبر و توضیحات خبرهائی را که به صورت پست های تبلیغ شده استفاده شده باشند را نمیدهد، کارکردی که برخی از استفاده کنندگان این حوزه می گویند برخی اصلاحات خبری غیر قابل اجتناب است و این موضوع باعث شده است تا بسیاری از خبرگزاریها، خبرهائی که نیاز به اصلاح داشته اند را حذف نمایند.

فیس بوک از ژوئن این سیاست جدید را با عنوان مبارزه با انتشار خبرهای غیرواقعی شروع کرده است. با وجود اینکه این تغییر در زمان شروع خود بر کارکردهای بازاریابان تأثیری نداشت، اما با گذشت زمان این موضوع به بازاریابانی که خبرهائی را با استفاده از تبلیغات گسترش می دادند نیز تسری پیدا کرد. هر چند هنوز نیز قابلیت اصلاح برای پستهائی که بر روی فیس بوک به اشتراک گذاشته می شوند وجود دارد.

در خبر دیگری در خصوص فیس بوک، پروپابلیکا گزارش داده است که همچنان امکان هدف گیری کردن گروههای تندرو، در تبیلغات روی فیس بوک وجود دارد، گزارشهای رسیده از سایر خبرگزاریها نیز این موضوع را تأئید می کند. این درحالی است که فیس بوک ادعا کرده بود با استفاده از الگوریتمی خودکار، بر اساس اطلاعات در بردارنده مشخصات صاحب حساب کاربری فیس بوک، نوع فعالیتهای کاربر و اطلاعاتی که به اشتراک می گذارد، از امکان توسعه اینگونه تبلیغات که با هدف توسعه افراط گرائی در حوزه های مختلف انجام می شوند جلوگیری خواهد کرد، اما به نظر می رسد فیس بوک کار بیشتری برای موفقیت در این حوزه پیش روی خواهد داشت.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید