masteradvertising

تبلیغات ادوردز مشتریان را بر اساس آدرس و تلفن هدفگیری میکند

گوگل سرویس جدیدی را معرفی کرده است که به بازاریابان این امکان را می دهد تا مشتریانی را که براساس آدرس یا تلفن می شناسند، هدف گیری نمایند.

این امکان در بخش AdWords’ Customer Match targeting فعال شده است که تا این زمان به بازاریابان این امکان را می دهد تا مشتریان را بر اساس آدرس ایمیل هدفگیری کنند.

این بخش Customer Match مشتریان را براساس اطاعاتی که آنها در حساب کاربری گوگل خود وارد کرده اند هدفگیری می کند، این به این معنی است که یک مشتری زمانی هدف تبلیغات قرار می گیرد که به حساب کاربری خود وارد شده باشد.

زمانیکه تطبیق انجام گرفت، ادوردز (AdWords) این حساب کاربری روی گوگل را به لیست مخاطبانی که قرار است هدف تبلیغات قرار گیرند، اضافه می کند. گوگل می گوید “بعد از بارگذاری لیست ایمیل آدرس ها، ادوردز (AdWords) گوگل سعی می کند مطابقت های درست را بر اساس حسابهای کاربری فعال بر روی گوگل پیدا کند، بر اساس این تطبیق این افراد را به لیست مخاطبان شما اضافه خواهد کرد.”

این امکان جدید که امکان استفاده از آدرس های پستی و شما ره تماس ها را فراهم می کند می تواند کمک خیلی مهمی به کسب و کارهایی بکند که بانک داده های بزرگی از آدرس و شماره تماس مشتریان در اختیار دارند، اما آدرس ایمیل آنها را ندارند. لیست تلفن ها و آدرس های پستی می تواند از طریق Audience Manager در ادوردز جدید (new AdWords experience) بارگذاری شود. مدیریت مخاطبان خود می تواند تطبیق را انجام دهد.

 

زمانیکه تطابق انجام شد، مشتریان به لیست مخاطبان اضافه می شوند و از این به بعد این داده ها می توانند برای ساخت لیست مخاطبان مشابه نیز استفاده شود.

0
0
مطالب مرتبط را مطالعه کنید